Välkommen till vår hemsida.

Test & mätning

Total processkontroll och minskade toleranser är oerhört viktigt för alla tekniker där mätning är den primära produktfunktionen.

Alla kretskort som tillverkas av pandawill Circuits kan levereras till IPC klass 2 eller 3 standarder, men ännu viktigare är att pandawill tillämpar strängare toleranskontroller som standard för att säkerställa att alla levererade produkter erbjuder kontinuitet i fysiska dimensioner och elektronikprestanda.

IPC-specifikationerna kan ibland vara oroväckande breda och förlåtande för tillverkning av kretskort, men skillnaden mellan topp- och botten tolerans kan vara i området med 20% varians. Pandawill känner att detta helt enkelt inte är tillräckligt kontroll och är helt undvikbart om lämplig försiktighet iakttas vid val av råvaror och tillverkning av flera lager PCB.

För varje kretskort som tillhandahålls av pandawill Circuit levererar vi en omfattande kvalitetsrapport med flera sidor som visar alla fysiska dimensioner, material, pläteringsdjup och processbekräftelse.

Brädorna levereras också med ett tvärsnitt om det behövs för att visa lagerbyggnad och intern pläteringsprestanda, och ett lödbarhetsprov som indikerade vätningsförmågan hos den lödbara ytan och PCB: s motstånd mot delaminering.

Varje första levererad sats kommer att genomgå sekundär inspektion på pandawill Circuits-kontoret och varje förpackning är märkt med vår logotyp när den är godkänd.