Välkommen till vår hemsida.

Supply Chain Översikt

Bland produkter som vi tillverkar kan så mycket som 80% av produktens värde genereras av BOM (Bill of Material). Vi organiserar hela leveranskedjan i enlighet med våra kunders dynamiska krav och policyer, med hänsyn tagen till faktorer som erforderlig grad av flexibilitet och lageroptimering. Pandawill anställer ett dedikerat team för inköp och inköp av delar för att hantera logistik och inköp av komponenter med hjälp av ett kvalitetskontrollerat och tidstestat inköpssystem som garanterar felfri elektronisk inköp av delar.

När vi får BOM från vår kund kommer våra erfarna ingenjörer först att kontrollera BOM:

>Om stycklistan är tillräckligt tydlig för att få en offert (artikelnummer, beskrivning, värde, tolerans etc)

>Erbjud förslag baserat på kostnadsoptimering, ledtid.

Vi strävar efter att bygga långsiktiga, samarbetsrelationer med våra godkända leverantörspartners runt om i världen så att vi kontinuerligt kan minska de totala kostnaderna för förvärv och leveranskedjans komplexitet samtidigt som vi bibehåller de högsta nivåerna av kvalitet och leverans.

Intensivt och omfattande SRM-program (leverantörsrelationshantering) och ERP-system användes för att följa upp inköpsprocessen. Förutom strikt leverantörsval och övervakning har det gjorts betydande investeringar i utveckling av människor, utrustning och process för att säkerställa kvaliteten. Vi har strikt inkommande inspektion, inklusive röntgen, mikroskop, elektriska komparatorer.