Välkommen till vår hemsida.

Delhantering

 Global leverantörsbas, omfattande materialutbud.

✓ Vi har upplevt EMS-dedikerade projektköpare.

 Leverantörshantering, endast verifierade och auktoriserade källor.

✓ Vi tillhandahåller nyckelfärdiga, leverans- och hybridmateriallösningar enligt kundkrav.

✓ Tillhandahåller materialteknik till ditt teknikteam och frigör deras börda för materialköp.

 Komponentteknik, Komponentkvalifikationer och alternativa källor Förslagskapacitet.

 Använda SAP EPR-system för planering, inköp och lagerhantering.