Välkommen till vår hemsida.

Industriell kontroll

Det finns flera typer av styrsystem som används i industriproduktion, inklusive övervakningskontroll- och datainsamlingssystem (SCADA), distribuerade styrsystem (DCS) och andra mindre styrsystemkonfigurationer som programmerbara logiska styrenheter (PLC) som ofta finns i industrisektorerna. och kritisk infrastruktur.

ICS används vanligtvis i industrier som el, vatten, olja, gas och data. Baserat på data som tas emot från fjärrstationer kan automatiserade eller operatörsdrivna övervakningskommandon tryckas till fjärrstationsstyrenheter, som ofta kallas fältenheter. Fältenheter styr lokala operationer som att öppna och stänga ventiler och brytare, samla in data från sensorsystem och övervaka den lokala miljön för larmförhållanden.