Välkommen till vår hemsida.

Telekommunikation

Telekomindustrin kräver ett mycket brett utbud av kretskort som driver enheter i stabila kontorsmiljöer till extrema väder- och temperaturförhållanden utomhus. Telekomsektorn består av markbundna kommunikationssystem, trådlösa system, masslagringssystem, digitala och analoga sändningssystem, mobiltelefons tornsystem och mobila kommunikationssystem.

Pandawill erbjuder kretskort som tillhandahåller ett brett utbud av material, kopparvikter, Dk-nivåer och termiska egenskaper för den ständigt föränderliga telekommarknaden.

Följande representerar några telekomapplikationer som använder kretskort.

• Telefonväxlingssystem

• Onlinesystem för signalförstärkning

• Cellöverföring och tornelektronik

• Trådlös industriell och kommersiell telefonteknik

• Routrar och servrar med hög hastighet

• Satellitteknik

• Rymdkommunikationsteknik

• Militära kommunikationssystem

• Videosamarbete

• Informationssäkerhetsteknik

• PBX-system

• Voice over internet-protokoll