Välkommen till vår hemsida.

Punch-profilering

Det finns många sätt att sänka pris- och tillverkningstiden för PCB med stora volymer och detta är alltid Pandawills mål.  

En process som historiskt har skapat en flaskhals i PCB-produktion med cirkulära eller komplexa konturkretsar är det relativt långsamma routningsfasen. Ofta kan en kombination av poängsättning och dirigering vara ett mycket effektivt sätt att minska procestiden på routingmaskinen och därmed sänka kostnaden.

Stansning lockar en stor initial engångsverktygsladdning jämfört med konventionell tillverkning, men omvänt kommer kostnaden för varje tillverkat kretskort och panel att vara proportionellt billigare baserat på den minskning av procestiden som krävs i det mekaniska steget.

För stora volymkrav kan kretskortets kostnadsreduktion mycket snabbt motivera verktygsavgiften.