Välkommen till vår hemsida.

EMC-analys

Med tanke på EMC-problem i designfasen minskar det inte bara kostnaden utan minskar också antalet produktverifieringar och förkortar utvecklingsperioden.

Pandawill kan erbjuda EMC-designförslag och lösningar från principdesign till EMC-designrekommendationer och -program. Det kan också användas för EMC-testning, positionering och korrigering på systemnivå i senare skede.

EMC Analysis