Välkommen till vår hemsida.

Kvalitetshantering

Inkommande kvalitetskontroll

Vi använder det internationella kända råvarumärket och gör inspektionsstandard enligt den internationella standarden och kundens krav. Vi fortsätter att övervaka leverantörernas kontinuerliga förbättringsaktiviteter och bygger långsiktigt partnerskap med alla leverantörer.

Kvalitetskontroll i processen

Bra produkter kommer från bra tillverkning men inte inspektion. Vi har standard tillverkningsprocess och detaljerade arbetsinstruktioner för varje operationsstation i produktionslinjen för att säkerställa att driftstandarden implementeras korrekt.

Slutlig kvalitetskontroll

Vi inspekterar och kontrollerar strikt utgående produktkvalitet enligt internationella standarder och kundstandarder, följer upp kvalitetsprestanda för produkter efter försäljning och vidtar snabba och effektiva förbättringsåtgärder när det finns onormal kvalitetsåterkoppling.