Välkommen till vår hemsida.

Medicinsk

Det finns ingen bransch där kretskortsprestanda och kvalitet är så absolut kritiska.

Pandawill Circuits och våra tillverkningspartners har en grundläggande förståelse för de standarder och kvalitetsförväntningar som krävs inom medicinsk sektor och vi garanterar prestanda och integritet hos de kort som vi tillverkar och levererar.

Pandawill Circuits erbjuder hela sortimentet av lödbara ytbehandlingar (inklusive konventionell blybaserad HASL som är acceptabel för medicinska och livskritiska applikationer) och alla laminatmaterial (inklusive nominerade tillverkare om det behövs).

Betydelsen av spårbarhet för medicinska kretskort är av största vikt och vi kan ge en total kvalitets- och tillverkningsrevisionsspår för alla levererade kort, inklusive tvärsnitt, lödbarhetsprover och testavsnitt som visar motstånd mot delaminering under monteringsprocessen.

Våra kretskort används över hela världen inom medicinska applikationer och Pandawill säkerställer att alla levererade kort är av bästa kvalitet och designade / tillverkade för att erbjuda de allra högsta nivåerna av prestanda och tillförlitlighet.